Wysheid vir besluite in die belastingseisoen

Articles

Ons is in die 2021 belastingseisoen en ons het wysheid nodig om reg te kies in dié tyd.  Een van die moeilike besluite wat belastingbetalers moet neem is hoeveel hulle onderskeidelik tot ’n uittree-annuïteit en ’n belastingvrye spaarbelegging moet bydra.

Wat is ’n uittree-annuïteit?

Dit is ’n finansiële instrument waardeur jy met voorbelaste geld vir jou oudag voorsiening kan maak.

Waarom is dit belangrik om by te dra tot ’n uittree-annuïteit?

Die antwoord is eenvoudig dat dit nog steeds, ten spyte van al die gerugte oor ‘voorgeskrewe beleggings’, een van die mees effektiewe maniere bly om belasting te spaar en ’n veilige aftrede te verseker.

Wat is ’n belastingvrye spaarbelegging?

’n Finansiële instrument wat jy bykomend tot jou uittree-annuïteit kan gebruik om vir langtermyn doelwitte te kan spaar met na-belaste geld.

Voor ons ’n strategie oor bydraes probeer ontwikkel, help dit om die belangrikste ooreenkomste en verskille tussen die twee produkte te verstaan:

 

Sewe ooreenkomste:

 1. Beide produkte is slegs vir individue beskikbaar;
 2. Daar is geen ouderdomsbeperkings gekoppel aan die produkte nie;
 3. Daar is geen belasting betaalbaar op die beleggingsopbrengste (soos rente, dividende of gerealiseerde winste) binne die produkte nie;
 4. Jy kan tot meer as een van hierdie produkte bydra;
 5. Jy kan tussen produkverskaffers skuif;
 6. Daar hoef geen eksekuteursfooie betaalbaar te wees indien jou belastingvrye spaarbelegging begunstig kan word nie – jou uittree-annuïteit behoort grootliks buite jou boedel te val en behoort ook begunstig te wees;
 7. Jou belastingvrye spaarbelegging kan ook soos ’n uittree-annuïteit beskerming teen eise van krediteure geniet, mits dit in terme van die Wet op Langtermynversekering gestruktureer is.

Ses verskille:

 1. Die bydraes tot belastingvrye spaarbeleggings is nie aftrekbaar van belasting, soos met uittree-annuïteite nie.
 2. Daar is strenger bydraeperke op belastingvrye spaarbeleggings as op uittree-annuïteite.
 3. ’n Belastingvrye spaarbelegging is enige tyd opvraagbaar, terwyl ’n uittree-annuïteit eers met aftrede onttrek kan word.
 4. Daar is geen belasting betaalbaar wanneer jy belastingvrye spaarbeleggings afkoop nie, terwyl daar in die geval van uittree-annuïteite gewoonlik belasting betaalbaar is met onttrekkings.
 5. ’n Belastingvrye spaarbelegging maak gewoonlik deel uit van ’n bestorwe boedel, terwyl dit as reël met uittree-annuïteite nie die geval is nie.
 6. Regulasie 28 is nie van toepassing op belastingvrye spaarbeleggings nie, maar wel op uittree-annuïteite. Dit beteken dat jy 100% buitelandse blootstelling in jou belastingvrye spaarbelegging kan hê, maar net 30% in jou uittree-annuïteit.

Hoe kies ’n mens dan wanneer jy moet besluit oor jou bydraes tot hierdie produkte – wat is die beste strategie om te volg?

Die strategie:

Dit is baie belangrik om ’n holistiese en geïntegreerde benadering te volg wanneer jy besluite oor jou uittree-annuïteite en belastingvrye spaarbeleggings maak.

Daarom het ons by RiG adviesdienste een oorkoepelende strategie binne 3 kort kursusse ontwikkel, wat gratis beskikbaar is op ons aanlynleerplatform – Skool van wysheid vir welvaart.

Volg gerus die skakels na die kursusse:

 1. Verstaan jou belastingvrye spaarbelegging
 2. Verstaan jou uittree-annuïteit 
 3. Wysheid vir besluite in die belastingseisoen 

Deel ook hierdie inligting deur ons WRAP  vir ander aan te stuur.  Daar is ook baie interessante kort video’s op ons YouTube kanaal en heelwat ander leersame kursusse op ons aanlyn leerplatform).

Kontak ons gerus ook per epos by info@rig.ac of telefonies by 086 1221 777 om jou te help om ’n wyse beleggingstrategie te implementeer.

RiG Adviesdienste (Pty) Ltd is ‘n gemagtigde finansiëlediensteverskaffer (FSP nommer: 44730).


No Comments

Comments are closed.